Rubrik

1 januari 2015 träder de nya reglerna om importmoms ikraft. Här tittar vi på vad de nya reglerna innebär och vad du redan nu bör tänka på.

Nya regler vid import

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler om moms vid import. Istället för att Tullverket påför införselmoms vid importen ska alla momsregistrerade företag redovisa importmomsen i sin momsdeklaration.

Privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade ska även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Här nedan går vi igenom vad som gäller för momsregistrerade företag.

Tulldeklarationen

Även om importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket måste en importdeklaration (tulldeklaration) lämnas. Där ska ett monetärt tullvärde (tullvärdet i SEK) deklareras i fält 47 ”Avgiftsberäkningen”. I kolumnen ”Slag” anges avgiftskoden 1MT och i kolumnen ”Beskattningsgrund” anges det monetära tullvärdet. Detta värde kontrolleras och fastställs sedan av Tullverket och meddelas på tullräkningen. Tullräkningarna kommer att skickas ut veckovis.

www.tullverket.se kan du läsa om hur tullvärdet beräknas.

Redovisning i momsdeklarationen

I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tullkvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period.

Beräkning av importmomsen

Importmomsen beräknas på samma sätt som tidigare, dvs på följande underlag:

  • varornas tullvärde enligt fastställd tullräkning,      inklusive ev tull, skatter och avgifter, plus
  • bikostnader, t ex provision, emballage,      transport- och försäkringskostnader som uppkommit inom EU (och som inte      redan ingår i tullvärdet).

Importmomsen är 25%, 12% eller 6% av underlaget beroende på vilken typ av vara det är fråga om.

Om Tullverket beslutar om en ändring av tullvärdet eller tullen ska en rättelse av momsdeklarationen skickas till Skatteverket.

EORI-nummer – momsregistreringsnummer

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett s k EORI-nummer som anges i tulldeklarationen. Ansökan om EORI-nummer görs hos Tullverket.

För att Tullverket ska veta om företaget är momsregistrerat (och därmed inte ska redovisa importmoms till Tullverket) görs en kontroll mot företagets organisationsnummer (vilket normalt ingår i företagets momsregistreringsnummer). I vissa fall kan Tullverket dock inte validera företagets momsregistreringsnummer, vilket kan vara fallet i följande situationer:

  • Om företaget är momsregistrerat i Sverige, men      har ett EORI-nummer i ett annat EU-land. Företaget måste i så fall      kontakta myndigheten i det andra EU-landet och be dem lägga in det svenska      momsregistreringsnumret i sitt system så att Tullverket kan validera det.
  • Om företaget är från ett land utanför EU, är      momsregistrerat i Sverige, men har ett svenskt EORI-nummer som börjar med      444, 502 eller 302. Företaget måste i så fall kontakta Tullverket så att      det svenska momsregistreringsnumret kan valideras.

www.tullverket.se