Bokslut

Bokslut med bilagor och underbilagor upprättas en gång per år. För aktiebolag med revisor lämnas bokslut och samtliga verifikationer direkt till revisor för granskning. Delårsbokslut upprättas om behov och önskemål finns. 

Ă…rsredovisning

Fullständig årsredovisning med bolagsstämmoprotokoll upprättas i samband med bokslut och skickas till Bolagsverket.

 

 

Deklarationer

Lämnas digitalt till skattemyndigheten.

Den 2:a maj ska privata deklarationer vara inlämnade till Skatteverket, om du inte ansökt om anstånd. Anstånd kan sökas av privatpersoner med enskild firma, handelsbolag samt delägarskap i fåmansaktiebolag.

För juridiska personer ska deklarationen vara inlämnad senast 6 månader efter bokslutsdatum. Lämnas deklarationen elektroniskt gäller 7 månader efter bokslutsdatum

Nytt regelverk för att upprätta bokslut och årsredovisning

- för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013

   

Nytt regelverk för företag            

K1 – För de som deklarerar enligt förenklingsregeln, t ex enskilda firmor.

K2 – För mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar. De flesta bolag kommer att finnas här. Det råder begränsningar vad gäller uppskrivning av tillgångar. Vissa tidigare uppskrivningar som inte får finnas i K2 måste bokas tillbaka direkt mot eget kapital.

K3 – För större bolag. Följer internationella regler. Omfattande regelverk för upprättande av bokslut och årsredovisning med tilläggsupplysningar.