Redovisning är en färskvara

Redovisning är färskvara som ska tas om hand och bearbetas så snabbt som möjligt.
Det är då du som företagare får ut fräscha och aktuella siffror som säger något om din verksamhet.

Rapporter ska visa hur företaget mår. Nu!

Snabb och effektiv redovisning

Om inte tiden riktigt räcker till, kan du lämna in materialet och vi gör den löpande bokföringen mm

Registrerar du alla affärshändelser själv i ett bokföringsprogram, så kan du bara maila en datafil till Maximera och vi tar hand om resten i form av periodiseringar och avstämningar.

Du väljer själv det som passar dig bäst

Vad innebär redovisning ?

Redovisning innebär bland annat att registrera, bearbeta och rapportera information som underlättar beslut i ekonomiska frågor. Begreppet redovisning omfattar delar som

 • bokföring
 • avstämning
 • analys
 • budgettering
 • upprättande av bokslut mm

Den löpande bokföringen omfattar de två första punkterna, dvs bokföring och avstämning.

Eget arbete

De flesta företagare sköter faktiskt en stor del av sin bokföring själv så gott som dagligen, och kanske utan att de direkt tänker på det.

 • Samlar leverantörsfakturor
 • Samlar kundfakturor
 • Sorterar inbetalning
 • Sorterar utbetalningar
  i datumordning

Då har man gjort en stor del av jobbet själv !