Löpande bokföring

 • Lämna den löpande bokföringen för bearbetning varje månad
 • Eller boka tid för att få det utfört direkt på plats i egen dator.

Lönehantering

 • Lönebesked görs utifrån tidrapportering och banklista sänds i god tid före utbetalningstillfället.
 • Semesterlöneberäkning
 • Kontrolluppgifter
 • Rapportering till FORA
 • Statistik till Svenskt Näringsliv eller SCB

 

Skattedeklarationer

 • Moms redovisas varje månad/kvartal i skattedeklaration
 • Personalskatter och sociala avgifter redovisas varje månad i skattedeklaration
 • Periodisk sammanställning varje månad/kvartal

Lämnas via e-legitimation till Skatteverket. 

Rådgivning

 • Skatter
 • Redovisning
 • Kalkyler
 • Budget
 • Preliminär 
  deklarationer